menu
PLAN MIASTA SIT
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
menu
PRZETARGI
Rejestr zmian
Dla słabo widzących
Kliknij aby zmniejszyć czcionkęKliknij aby przywrócić domyślny rozmiar czcionkiKliknij aby powiększyć czcionkęCzcionka
PDF Drukuj
DataZmieniającyAkcja
2021-01-19 12:40:03Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/Edukacji w Tychach

2021-01-19 12:39:59Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/Edukacji w Tychach

2021-01-19 12:39:17Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/Edukacji w Tychach

2021-01-19 12:38:31Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/Edukacji w Tychach

2021-01-13 14:36:29Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

MZUiM Tychy zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn. "Wykonanie przeglądu pięcioletniego instalacji elektrycznej na parkingu wielopoziomowym Tychy Lodowisko"

2021-01-13 14:26:59Kijas Agnieszka Edycja istniejącej informacji
Regulamin Pracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach
2021-01-13 14:26:33Kijas Agnieszka Edycja istniejącej informacji
Regulamin Pracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach
2021-01-13 14:26:30Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Kompleksowe zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu, remoncie oraz budowie studzienek ściekowych i przykanalików w ciągu dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2021-01-13 14:26:23Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Kompleksowe zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu, remoncie oraz budowie studzienek ściekowych i przykanalików w ciągu dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2021-01-13 14:25:47Kijas Agnieszka Edycja istniejącej informacji
Regulamin Pracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach
2021-01-13 14:25:46Duda Magdalena Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Kompleksowe zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu, remoncie oraz budowie studzienek ściekowych i przykanalików w ciągu dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2021-01-13 14:25:08Kijas Agnieszka Edycja istniejącej informacji
Regulamin Pracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach
2021-01-13 12:28:06Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok

2021-01-13 12:28:03Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok

2021-01-13 12:27:24Duda Magdalena Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok

2021-01-12 09:35:06Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Kompleksowy System Informacji Miejskiej w Tychach - etap 7

2021-01-12 09:34:38Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Kompleksowy System Informacji Miejskiej w Tychach - etap 7

2021-01-08 12:40:42Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2021-01-08 12:40:39Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2021-01-08 12:39:55Duda Magdalena Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2021-01-07 13:18:23Kajstura Katarzyna Edycja istniejącej informacji

MZUiM w Tychach zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. "Przeprowadzanie przeglądów oraz konserwacji instalacji systemu przeciwpożarowego na obiekcie Parking Wielopoziomowy P&D Tychy Lodowisko"

2021-01-07 13:12:01Kajstura Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

MZUiM w Tychach zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. "Przeprowadzanie przeglądów oraz konserwacji instalacji systemu przeciwpożarowego na obiekcie Parking Wielopoziomowy P&D Tychy Lodowisko"

2021-01-07 12:26:04Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Nadzór inwestorski dla zadań inwestycyjnych pn.: Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach oraz Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach

2021-01-07 12:26:01Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Nadzór inwestorski dla zadań inwestycyjnych pn.: Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach oraz Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach

2021-01-07 12:25:29Duda Magdalena Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Nadzór inwestorski dla zadań inwestycyjnych pn.: Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach oraz Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach

2021-01-07 09:34:36Kijas Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2021-01-04 12:54:14Kajstura Katarzyna Edycja istniejącej informacji

MZUiM informuje o dokonaniu korekty w dokumentach w postępowaniu przetargowego pn.: " Przeprowadzanie przeglądów oraz konserwacji instalacji systemu przeciwpożarowego na obiekcie Tychy Lodowisko".

2021-01-04 12:54:09Kajstura Katarzyna Edycja istniejącej informacji

MZUiM informuje o dokonaniu korekty w dokumentach w postępowaniu przetargowego pn.: " Przeprowadzanie przeglądów oraz konserwacji instalacji systemu przeciwpożarowego na obiekcie Tychy Lodowisko".

2021-01-04 12:53:39Kajstura Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

MZUiM informuje o dokonaniu korekty w dokumentach w postępowaniu przetargowego pn.: " Przeprowadzanie przeglądów oraz konserwacji instalacji systemu przeciwpożarowego na obiekcie Tychy Lodowisko".

2021-01-04 11:34:54Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2021-01-04 11:34:51Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2021-01-04 11:34:24Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2020-12-30 14:31:40Kajstura Katarzyna Edycja istniejącej informacji

MZUiM w Tychach zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. " Konserwacja instalacji niskoprądowych oraz wsparcie techniczne dla instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych zabudowanych na Parkingach Wielopoziomowych: Tychy Lodowisko oraz Tychy Główne"

2020-12-30 14:31:05Kajstura Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

MZUiM w Tychach zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. " Konserwacja instalacji niskoprądowych oraz wsparcie techniczne dla instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych zabudowanych na Parkingach Wielopoziomowych: Tychy Lodowisko oraz Tychy Główne"

2020-12-30 14:21:43Kajstura Katarzyna Edycja istniejącej informacji

MZUiM w Tychach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn;. "Przeprowadzanie przeglądów oraz konserwacji instalacji systemu przeciwpożarowego na obiekcie Tychy Lodowisko".

2020-12-30 14:21:12Kajstura Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

MZUiM w Tychach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn;. "Przeprowadzanie przeglądów oraz konserwacji instalacji systemu przeciwpożarowego na obiekcie Tychy Lodowisko".

2020-12-28 12:36:04Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Kompleksowy System Informacji Miejskiej w Tychach - etap 7

2020-12-28 12:36:00Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Kompleksowy System Informacji Miejskiej w Tychach - etap 7

2020-12-28 12:33:35Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Kompleksowy System Informacji Miejskiej w Tychach - etap 7

2020-12-28 12:32:55Duda Magdalena Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Kompleksowy System Informacji Miejskiej w Tychach - etap 7

2020-12-28 12:04:01Kajstura Katarzyna Edycja istniejącej informacji

MZUiM w Tychach zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. „ Administracja systemami kancelarii elektronicznych MADAR oraz serwerami MZUIM w trybie 24 godziny na dobę, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu komputerowego, stała pomoc techniczna oraz zarządzanie siecią komputerową będącą własnością Zamawiającego”.

2020-12-28 12:03:24Kajstura Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

MZUiM w Tychach zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. „ Administracja systemami kancelarii elektronicznych MADAR oraz serwerami MZUIM w trybie 24 godziny na dobę, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu komputerowego, stała pomoc techniczna oraz zarządzanie siecią komputerową będącą własnością Zamawiającego”.

2020-12-28 09:49:02Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2020-12-28 09:48:35Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2020-12-23 13:30:30Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2020-12-23 10:51:26Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Kompleksowe zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu, remoncie oraz budowie studzienek ściekowych i przykanalików w ciągu dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2020-12-23 10:51:20Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Kompleksowe zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu, remoncie oraz budowie studzienek ściekowych i przykanalików w ciągu dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2020-12-23 10:51:03Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Kompleksowe zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu, remoncie oraz budowie studzienek ściekowych i przykanalików w ciągu dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2020-12-23 10:22:55Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2020-12-23 07:56:25Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Częściowa rozbiórka konstrukcji żelbetowo-stalowej obiektu budowlanego przy al. Jana Pawła II w Tychach

2020-12-23 07:56:22Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Częściowa rozbiórka konstrukcji żelbetowo-stalowej obiektu budowlanego przy al. Jana Pawła II w Tychach

2020-12-23 07:52:47Duda Magdalena Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Częściowa rozbiórka konstrukcji żelbetowo-stalowej obiektu budowlanego przy al. Jana Pawła II w Tychach

2020-12-22 14:33:45Kajstura Katarzyna Edycja istniejącej informacji

MZUiM w Tychach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn. " Konserwacja instalacji niskoprądowych oraz wsparcie techniczne dla instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych zabudowanych na Parkingach Wielopoziomowych: Tychy Lodowisko oraz Tychy Główne."

2020-12-22 14:32:51Kajstura Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

MZUiM w Tychach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn. " Konserwacja instalacji niskoprądowych oraz wsparcie techniczne dla instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych zabudowanych na Parkingach Wielopoziomowych: Tychy Lodowisko oraz Tychy Główne."

2020-12-22 11:21:19Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/Edukacji w Tychach

2020-12-22 11:21:13Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/Edukacji w Tychach

2020-12-22 11:13:16Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/Edukacji w Tychach

2020-12-22 11:12:55Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/Edukacji w Tychach

2020-12-22 11:12:31Duda Magdalena Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/Edukacji w Tychach

2020-12-22 08:01:48Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach i ulicach na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2020-12-22 08:01:45Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach i ulicach na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2020-12-22 08:01:16Duda Magdalena Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach i ulicach na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2020-12-22 07:50:05Kajstura Katarzyna Edycja istniejącej informacji

MZUiM w Tychach zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Usługi polegające na sprawowaniu opieki serwisowej nad eksploatacją oprogramowania Kali, pakietu SKID MacroSoft i programu PŁATNIK oraz EDEK - elektroniczne deklaracje".

2020-12-22 07:49:29Kajstura Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

MZUiM w Tychach zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Usługi polegające na sprawowaniu opieki serwisowej nad eksploatacją oprogramowania Kali, pakietu SKID MacroSoft i programu PŁATNIK oraz EDEK - elektroniczne deklaracje".

2020-12-22 07:25:45Kajstura Katarzyna Edycja istniejącej informacji

MZUiM w Tychach zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. " Bieżąca obsługa i nadzór nad funkcjonowaniem składnicy akt MZUiM w Tychach"

2020-12-22 07:25:01Kajstura Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

MZUiM w Tychach zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. " Bieżąca obsługa i nadzór nad funkcjonowaniem składnicy akt MZUiM w Tychach"

2020-12-18 11:24:01Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2020-12-18 11:23:58Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2020-12-18 11:23:31Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2020-12-18 11:23:05Duda Magdalena Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2020-12-18 08:00:34Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach i ulicach na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2020-12-18 08:00:10Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach i ulicach na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2020-12-17 10:01:39Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Nadzór inwestorski dla zadań inwestycyjnych pn.: Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach oraz Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami |PKP w Tychach

2020-12-17 10:00:56Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Nadzór inwestorski dla zadań inwestycyjnych pn.: Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach oraz Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami |PKP w Tychach

2020-12-16 14:41:46Kajstura Katarzyna Edycja istniejącej informacji

MZUiM w Tychach dokonuje korekty w postępowaniu pn. "Usługi polegające na sprawowaniu opieki serwisowej nad eksploatacją oprogramowania Kali pakietu SKID MacroSoft i programu PŁATNIK oraz EDEK - elektroniczne deklaracje"

2020-12-16 14:40:20Kajstura Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

MZUiM w Tychach dokonuje korekty w postępowaniu pn. "Usługi polegające na sprawowaniu opieki serwisowej nad eksploatacją oprogramowania Kali pakietu SKID MacroSoft i programu PŁATNIK oraz EDEK - elektroniczne deklaracje"

2020-12-16 13:31:18Kajstura Katarzyna Edycja istniejącej informacji

MZUiM w Tychach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. " Administracja systemami kancelarii elektronicznych MADAR oraz serwerami MZUiM w trybie 24 godziny na dobę, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu komputerowego, stała pomoc techniczna oraz zarządzanie siecią komputerową będącą własnością Zamawiającego"

2020-12-16 13:30:30Kajstura Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

MZUiM w Tychach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. " Administracja systemami kancelarii elektronicznych MADAR oraz serwerami MZUiM w trybie 24 godziny na dobę, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu komputerowego, stała pomoc techniczna oraz zarządzanie siecią komputerową będącą własnością Zamawiającego"

2020-12-16 11:42:55Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Kompleksowe zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu, remoncie oraz budowie studzienek ściekowych i przykanalików w ciągu dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2020-12-16 11:42:07Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach i ulicach na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2020-12-14 12:59:43Kajstura Katarzyna Edycja istniejącej informacji

MZUiM w Tychach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. "Usługi polegające na sprawowaniu opieki serwisowej nad eksploatacją oprogramowania Kali pakietu SKID MacroSoft i programu PŁATNIK oraz EDEK - elektroniczne deklaracje"

2020-12-14 12:59:09Kajstura Katarzyna Edycja istniejącej informacji

MZUiM w Tychach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. "Usługi polegające na sprawowaniu opieki serwisowej nad eksploatacją oprogramowania Kali pakietu SKID MacroSoft i programu PŁATNIK oraz EDEK - elektroniczne deklaracje"

2020-12-14 12:58:37Kajstura Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

MZUiM w Tychach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. "Usługi polegające na sprawowaniu opieki serwisowej nad eksploatacją oprogramowania Kali pakietu SKID MacroSoft i programu PŁATNIK oraz EDEK - elektroniczne deklaracje"

2020-12-14 12:44:49Kajstura Katarzyna Edycja istniejącej informacji

MZUiM w Tychach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn:. Bieżąca obsługa i nadzór nad funkcjonowaniem składnicy akt MZUiM w Tychach"

2020-12-14 12:44:38Kajstura Katarzyna Edycja istniejącej informacji

MZUiM w Tychach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn:. Bieżąca obsługa i nadzór nad funkcjonowaniem składnicy akt MZUiM w Tychach"

2020-12-14 12:43:33Kajstura Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

MZUiM w Tychach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn:. Bieżąca obsługa i nadzór nad funkcjonowaniem składnicy akt MZUiM w Tychach"

2020-12-14 11:02:37Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Ochrona mienia parkingów wielopoziomowych administrowanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach

2020-12-14 11:02:34Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Ochrona mienia parkingów wielopoziomowych administrowanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach

2020-12-14 11:01:58Duda Magdalena Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Ochrona mienia parkingów wielopoziomowych administrowanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach

2020-12-14 09:59:06Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Nadzór inwestorski dla zadań inwestycyjnych pn.: Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach oraz Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami |PKP w Tychach

2020-12-14 07:19:33Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach i ulicach na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2020-12-10 14:29:10Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP oraz przebudowa wiaduktu w ciągu ul. G. Roweckiego nad torami PKP w Tychach

2020-12-10 14:29:05Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP oraz przebudowa wiaduktu w ciągu ul. G. Roweckiego nad torami PKP w Tychach

2020-12-10 14:28:41Duda Magdalena Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP oraz przebudowa wiaduktu w ciągu ul. G. Roweckiego nad torami PKP w Tychach

2020-12-09 14:25:03Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2020-12-09 14:24:59Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2020-12-09 14:24:41Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2020-12-09 14:23:32Duda Magdalena Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2020-12-09 07:57:36Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Konserwacja rowów, poboczy i przepustów wzdłuż dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

2020-12-09 07:57:33Duda Magdalena Edycja istniejącej informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Konserwacja rowów, poboczy i przepustów wzdłuż dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2021 roku

30 Stron

Skocz do strony

1 2 3 > »