menu
PLAN MIASTA SIT
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
menu
Ochrona danych osobowych
Dla słabo widzących
Kliknij aby zmniejszyć czcionkęKliknij aby przywrócić domyślny rozmiar czcionkiKliknij aby powiększyć czcionkęCzcionka
PDF Drukuj

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarządu Ulic i Mostów w Tychach z siedzibą w Tychach, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - panią Elżbietę Eichler, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

a)         pod adresem poczty elektronicznej. daneosobowe@mzuim.tychy.pl z dopiskiem w tytule maila: „Dane osobowe”

b)        pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem: „Dane osobowe”.

Załączniki:

 • Szersza informacja o tym, w jaki sposób przetwarzane sa dane osobowe w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach .
 • Klauzula Informacyjnej dla POIiŚ
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla wnioskodawców oraz dla stron i uczestników postępowań administracyjnych
  [ Pobierz | Pokaż ] (19,03 kB)
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób składających wnioski i skargi niewszczynających postępowań administracyjnych
  [ Pobierz | Pokaż ] (18,93 kB)
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób wnoszących opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
  [ Pobierz | Pokaż ] (19,98 kB)
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób składających wnioski dotyczące spraw odszkodowawczych związanych z wykonywaniem swoich obowiązków przez MZUiM
  [ Pobierz | Pokaż ] (17,58 kB)
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób zwracających się o wydzierżawienie gruntu w pasie drogowym drogi publicznej na terenie miasta Tychy
  [ Pobierz | Pokaż ] (18,1 kB)
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników i kontrahentów MZUiM w Tychach
  [ Pobierz | Pokaż ] (18,05 kB)
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub osób kontaktowych/ osób reprezentujących uczestników postępowania
  [ Pobierz | Pokaż ] (20,73 kB)
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób, których dane osobowe będą przetwarzane w Biuletynie Informacji Publicznej
  [ Pobierz | Pokaż ] (18,92 kB)
 • Obowiązek informacyjny dodawany do umów dzierżawy, najmu, użyczenia oraz innych umów
  [ Pobierz | Pokaż ] (19,28 kB)
 • Klauzula informacyjna POIŚ
  [ Pobierz | Pokaż ] (405,03 kB)
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach miejskiego monitoringu wizyjnego
  [ Pobierz | Pokaż ] (124,79 kB)
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach systemu informacji medialnej
  [ Pobierz | Pokaż ] (114,83 kB)
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku wnoszenia opłat za postój
  [ Pobierz | Pokaż ] (115,04 kB)
Osoba odpowiedzialna
za informację:
Eichler Elżbieta
Osoba wprowadzająca
informację:
Kijas Agnieszka
Data wytworzenia
informacji:
2023-01-02

Rejestr zmian:

 • 2023-01-02 12:28:07 Eichler Elżbieta - Edycja istniejącej informacji
 • 2023-01-02 12:26:30 Eichler Elżbieta - Edycja istniejącej informacji
 • 2023-01-02 12:25:49 Eichler Elżbieta - Edycja istniejącej informacji
 • 2023-01-02 12:25:13 Eichler Elżbieta - Edycja istniejącej informacji
 • 2023-01-02 12:24:24 Eichler Elżbieta - Edycja istniejącej informacji
 • 2023-01-02 12:23:22 Eichler Elżbieta - Edycja istniejącej informacji
 • 2023-01-02 12:22:40 Eichler Elżbieta - Edycja istniejącej informacji
 • 2023-01-02 12:21:31 Eichler Elżbieta - Edycja istniejącej informacji
 • 2023-01-02 12:20:34 Eichler Elżbieta - Edycja istniejącej informacji
 • 2023-01-02 12:20:07 Eichler Elżbieta - Edycja istniejącej informacji
 • 2023-01-02 12:17:45 Eichler Elżbieta - Edycja istniejącej informacji
 • 2023-01-02 08:54:47 Eichler Elżbieta - Edycja istniejącej informacji
 • 2023-01-02 08:54:09 Eichler Elżbieta - Edycja istniejącej informacji
 • 2022-12-14 11:39:16 Eichler Elżbieta - Edycja istniejącej informacji
 • 2022-10-12 14:27:49 Gajdas Janusz - Edycja istniejącej informacji
 • 2022-10-12 14:26:16 Gajdas Janusz - Edycja istniejącej informacji
 • 2022-10-12 14:25:01 Gajdas Janusz - Edycja istniejącej informacji
 • 2022-08-30 11:14:15 Gajdas Janusz - Edycja istniejącej informacji
 • 2022-08-30 11:12:49 Gajdas Janusz - Edycja istniejącej informacji
 • 2022-08-30 11:12:04 Gajdas Janusz - Edycja istniejącej informacji
 • 2022-08-01 14:51:45 Gajdas Janusz - Edycja istniejącej informacji
 • 2021-12-08 10:08:24 Kijas Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
 • 2021-12-08 10:07:15 Kijas Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
 • 2021-03-17 14:58:56 Kijas Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
 • 2021-03-17 14:58:22 Kijas Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
 • 2021-03-17 14:58:08 Kijas Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
 • 2018-07-18 11:53:50 Kijas Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
 • 2018-07-18 11:53:00 Kijas Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
 • 2018-07-18 11:51:01 Kijas Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
 • 2018-05-29 11:21:16 Kijas Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
 • 2018-05-28 15:04:41 Kijas Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
 • 2018-05-28 15:04:26 Kijas Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
 • 2018-05-28 15:04:04 Kijas Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
 • 2018-05-28 15:03:38 Kijas Agnieszka - Edycja istniejącej informacji